Bestuursrecht

    Bent u het niet eens met een strafbeschikking, een aanslag onroerende zaak belasting, blijft het stil na uw aanvraag voor een bouwvergunning, of bent u het niet eens met de wijze waarop de gemeente met uw belangen omgaat, dan kunt u daar in de meeste gevallen iets tegen doen. Het is wel zaak dat u dit tijdig doet, anders loopt u het risico dat de bestuursrechter u in uw beroep, zoals dat heet, niet-ontvankelijk verklaard. U heeft in dat geval de zaak verloren, en zit met de brokken. Tegen een besluit kunt u in beginsel de rechtsmiddelen van bezwaar- en later beroep aanwenden. In spoedeisende zaken is het mogelijk om de rechter alvast om een voorlopig oordeel te vragen.

    Juridisch Adviesbureau mr. Pieter Masselink staat u graag met raad en daad terzijde bij uw bezwaar- en beroepsprocedure. Neem hierover contact met ons op.